Ulaştığımız tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve memnuniyet oranını arttırmak
Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
Gelişmiş teknolojik koşullarda, hijyenik ortamda ve teknolojik atölyelerimizde titiz üretim yapmak, bu doğrultuda ürün güvenliği ve yönetim politikası artlarını yerine getirmek
İç ve dış pazarda oluşturduğumuz ‘iyi kaliteli ürün’ kabulümüzün sürekliliğini sağlayacak çalışmalarda bulunmak
Üretim ve ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmak
Üretmiş olduğumuz ürünlerde ve proseslerde (mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel dış analizler ile) iyi kalitenin yanı sıra ‘Güvenli Ürün’ üretimini garanti etmek
Şirketimizin Kalite Politikasıdır.

VİZYONUMUZ

Türkiye’de ve dünyada, kendi alanımızda örnek ve önder kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ
Tüketicimizi ve müşterimizi; sektörümüz, yeni ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek, gelişmelerden, olabilecek risklerden ve imkanlardan haberdar etmek,
Hediyelik eşya sektörünü ulusal ve uluslararası ölçekte temsil etmek,
Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarlarda pay artırmak için sektörümüzü etkin kılmak ve teşvik etmek,
Uluslararası pazarda, etkin ve sürdürülebilir kalitede ürün, hizmet sunmak.
Sektörümüzün, çağdaş yönetim anlayışıyla paylaşımcı ve katılımcı yönetime, kurumlara sahip olmasını sağlamak
Misyonumuzdur.

İŞ KURALLARIMIZ

  • İnsan sağlığına, hayatına ve çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek,
  • Ekolojik sisteme ve çevrenin korunmasına saygılı olmak,
  • İş ilişkisi içerisinde olduğu tüm ülkelere, bölgelere ve kişilere eşit davranmak,
  • Eşitlikçi ve katılımcı yönetim ilkelerine sahip olmak.